گروه آیریس

گروه آیریس متشکل از سه شرکت تخصصی آیرس ویرا ویژن، آیرس راهکار نیلگون و آیریس کاوش سپید است. این گروه از مختصصان با تجربه جهت ارائه مشاوره و خدمات به کسب و کارها بهره می‌برد. مدل کسب و کار کلیه اعضای گروه به صورت کسب و کار به کسب و کار  بوده و محور فعالیت‌های آنها ارائه خدمات حرفه‌ای، چابک و به صرفه است.