بانکداری شرکتی

راهکار Bank on Corporate، راهکاری جامع برای یکپارچه‌سازی فرایندهای مرتبط با مشتریان بانکداری شرکتی است. این راهکار تصویری کامل از مشتریان در اختیار بانک‌ها می‌گذارد و توان آنها را در تصمیم‌گیری و مذاکره با مشتری تقویت می‌نماید. این راهکار ابزاری دیجیتال در اختیار بانک‌ها و مشتریان قرار می‌دهد تا بتوانند رویه‌های دست و پاگیر و چالش‌های عملیات دستی را حذف کنند.

مزایا برای بانک‌ها:

 • جذب سهم بیشتر از مشتری و هدفگذاری در فرصت‌های جدید فروش
 • کسب سهم بیشتر از بازار از طریق ابزاری که بر پایه دانش مسیر را تبیین می‌نماید
 • درک بهتر از نیازهای اکوسیستم و هر بخش از بازار
 • گزارشات با کیفیت و ارتقای تخصص از طریق تامین تحلیل روی مشتریان و گروه‌های مشتری
 • محلی منعطف برای معرفی خدمات ارزشی کاملا شخصی سازی شده
 • متصل نمودند همه واحدهای سازمانی، مجموعه‌های برون بانکی و شعب در فرایندهای مرتبط
 • تعریف کمیته‌ها و تعیین نقش‌ها و وظایف در فرایندهای چابک
 • مدیریت بهتر عملکرد
 • مراقبت واقعی از مشتری در عمل
 • بهترین یکپارچه‌سازی با هر سیستم موجود

مزایا برای مشتری:

 • دسترسی بهتر به خدمات مالی از طریق کانال دیجیتال واحد
 • تحلیل بهتر رفتار خرید گذشته و ارتقای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی
 • نظارت بهتر روی فرایندهای ارائه خدمت بعد از درخواست خدمات بانکی
 • داشبوردهای مفید با قابلیت شخصی‌سازی برای مشتریان بانکداری شرکتی

بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط

راهکار Bank on SME به صورت خاص برای توانمندسازی بانک‌ها در مدیریت روابط خود با مشتریان (کسب و کارهای کوچک و متوسط) طراحی شده است. همچنین، این راهکار مشتریان را قادر به مدیریت بهتر وجوه خود می‌نماید. در رابطه میان بانک و مشتری، این راهکار هم برای بهبود پشتیبانی بانک‌ها از این بخش از بازار موثر است و هم ابزاری قدرتمند برای ارتقای سطح عملکرد مشتریان است.

مزایا برای بانک‌ها:

 • جذب مشتریان جدید و هدفگیری بخش‌های سودآور بازار
 • درک بهتر از نیازهای اکوسیستم و هر بخش از بازار
 • گزارشات با کیفیت و ارتقای تخصص از طریق تامین تحلیل روی مشتریان و گروه‌های مشتری
 • محلی منعطف برای معرفی خدمات ارزشی کاملا شخصی سازی شده
 • متصل نمودند همه واحدهای سازمانی، مجموعه‌های برون بانکی و شعب در فرایندهای مرتبط
 • تعریف کمیته‌ها و تعیین نقش‌ها و وظایف در فرایندهای چابک
 • مدیریت بهتر عملکرد
 • مراقبت واقعی از مشتری در عمل
 • بهترین یکپارچه‌سازی با هر سیستم موجود

مزایا برای مشتری:

 • دسترسی بهتر به خدمات مالی از طریق کانال دیجیتال واحد
 • تحلیل بهتر رفتار خرید گذشته و ارتقای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی
 • نظارت بهتر روی فرایندهای ارائه خدمت بعد از درخواست خدمات بانکی
 • داشبوردهای مفید با قابلیت شخصی‌سازی برای مشتریان بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط